Nu skickar vi stafettpinnen vidare

Den 8-9 september deltog jag vid NBOs årskonferens i Helsingfors. Finska KOVA stod som värd och gav oss två inspirerande dagar med spännande möten och intressanta studiebesök.
 
Vid konferensen presenterades NBOs utvecklingsprojekt Byggherrar i Norden.  Arbetet har lett fram till en rapport som visar på behovet av ett gemensamt nordiskt regelverk för byggandet samtidigt som den pekar ut åtgärder för att sänka kostnader och öka effektiviteten i det nordiska byggandet. Mycket intressant läsning. Vi fick positiva reaktioner på plats från en panel av nordiska myndighets- och forskningsrepresentanter och jag hoppas att nästa steg ska leda till att vi kan pröva ett system med typhusgodkännande av hus i Norden.
 
Under konferensen delades även NBOs bostadspris ut. Tre högkvalitativa projekt var nominerande, läs mer här, och jag vill gratulera finska HEKA som vann med ett riktigt spännande och nyskapande trähöghus i centrala Helsingfors.
 
Efter sex år som ordförande var det nu också dags för mig att tackas av. Jag är oerhört stolt över att ha få leda NBOs arbete under dessa år och jag vill tacka er alla för det goda samarbetet. Nu lämnar jag över stafettpinnen till min danska kollega Bent Madsen. Det känns mycket bra inte minst på grund av att Bent, utöver sitt nordiska engagemang, även verkar på europeisk nivå som styrelseledamot i Housing Europes styrelse.  Det kommer ytterligare stärka banden mellan det viktiga nordiska och europeiska bostadsarbetet.  I och med att Bent Madsen tar över så flyttar även kansliet till danska BL där Mads idag är vd. Vi på SABO tackar för att få haft förtroendet hos oss under sex spännande år!


Kurt Eliasson, f.d. ordförande i NBO, Sverige

NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer
© 2010