Nyt år nyt formandsskab


Den 8.-9. september 2016 blev jeg valgt som ny formand for NBO i forbindelse med årskonferencen i Helsinki under KOVA’s fremragende værtskab. Jeg har overtaget stafetten fra Kurt Eliasson, som har gjort et fantastisk stykke arbejde for NBO. Under Kurts formandskab er vi blevet styrket som organisation i både det Nordiske og Europæiske landskab. 

Nu er ansvaret mit, og jeg vil gerne sige mange tak for tilliden. Jeg er stolt over, at I har valgt mig som jeres formand, og jeg glæder mig til det fremtidige arbejde.

NBO er en organisation med stort potentiale. I den forbindelse kan jeg allerede se tilbage på det første bestyrelsesmøde i december 2016, hvor et arbejdsprogram for NBO blev vedtaget. Fokus for de kommende års arbejde er at bygge ovenpå det store stykke arbejde, som ligger bag Byggherrar i Norden rapporten.
Vi skal fortsat fokusere på at mindske byggeomkostningerne for det nordiske byggeri. Her skal rapporten fungere som et afsæt for en bredere politisk drøftelse – og forhåbentligt opbakning til – et Nordisk byggemarked.

Men byggeri i Norden er mere end det. De nordiske bygherrer bidrager til vækst og fremdrift i de nordiske lande, både lokalt og nationalt. Det er vigtigt, at det bliver en del af den politiske drøftelse også. De samfundsmæssige fordele af det nordiske byggeri skal synliggøres. Både i Norden og i Europa. Derfor vil jeg også arbejde for, at de fællesnordiske interesser bliver styrket i en europæisk kontekst gennem Housing Europe.

Næste gang vi mødes bliver den 2.-3. marts i Aalborg, Danmark, hvor vi skal holde vores næste bestyrelsesmøde. Her vil vi fokusere på, hvordan byggeriet har været med til at forandre byen, dens infrastruktur og bidraget til, at Aalborg i dag er én af de byer i Danmark som er i hurtigst vækst.

Jeg ser frem til et spændende og arbejdsomt 2017!

Bent Madsen 
Formand for NBO, Danmark



 

      


       

NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer
© 2010