Oslo, Norge

Medlemmar


NBO, som bildades 1950, är en sammanslutning av åtta kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Nedan kan du läsa mer om och hitta kontaktuppgifter till de respektive medlemsorganisationerna.


Danmark

BL - Danmarks Almene Boliger
BL grundades 1919 och är en kooperativ, allmännyttig bostadsorganisation, som är interesseorganisation för de ca 650 anslutna bostadsorganisationerna. De 650 bostadsorganisationerna administrerer ungefär 8000 bostadsavdelningar med ungefär 560 000 lägenheter. BL ger ut två tidskrifter: Boligen, som utkommer 11 gånger om året till alla företags- och avdelningsstyrelser samt administrationer med en upplaga på 31 000. Beboerbladet, som utkommer fyra gånger om året till alla boende i den allmännyttiga sektorn i 555 000 exemplar. BLs ordförande är Palle Adamsen, VD för Lejerbo. VD för BL er Bent Madsen.

Adress: BL, Studiestræde 50, 1554 København, Danmark
Telefon: +45-33762000 Fax: +45-33762001
E-post: bl@bl.dk
Webbplats: www.bl.dk


Finland

KOVA, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry - Främjarna av hyresboende till rimligt pris - KOVA rf.
 
Främjarna av hyresboende till rimligt pris - KOVA rf. är en nationell och ideell förening för statsstödda bostadsorganisationer och stiftelser i Finland. KOVA grundades 2013 för att effektivisera gemensam lobbying.
 
KOVAs uppdrag är att samla finska statsstödda bostadsorganisationer och stiftelser. Deras mål är att skapa långsiktiga villkor för byggandet av rimligt prissatta hyresbostäder i Finland. KOVAs avsikt är också att främja samarbetet mellan ägarna och hyresgästerna.
 
KOVA har 21 medlemmar som äger, driver och bygger bostäder till ett rimligt pris runtom i Finland. Medlemmarna äger tillsammans cirka 160 000 hyresbostäder, vilket är 40 procent av Finlands statsstödda bostäder. 
 
Ordförande för KOVA är Jaana Närö, VD för Helsingfors stads bostäder (Heka). KOVAs verksamhetsledare är Jouni Parkkonen.
 
Adress: KOVA rf, Andra Linjen 14, 00530 Helsingfors, Finland
Telefon: +358-40-593 3338 (verksamhetsledare)
E-post: kova@kovary.fi
Webbplats: http://www.kovary.fi?

Island

Búseti húsnæðissamvinnufélag
Búseti är en kooperativ bostadsorganisation som stiftades 1983 och ägs av sina medlemmar. Búsetis mål är att tillgängliggöra bostäder för våra medlemmar, förvalta bostäder och erbjuda medlemmarna varierade bostäder med god kvalité. Búseti förvaltar idag drygt 730 lägenheter men har även knappt 300 lägenheter under utveckling i Reykjavik och grannkommuner.

Vd är Bjarni Thorolfsson.

Adress: Búseti húsnæðissamvinnufélag, Sidumuli 10, IS-108 Reykjavík, Island
Telefon: +354-520-5755
Fax: +354-533-5749
E-post: buseti@buseti.is
Webbplats: www.buseti.is

Felagsbustadir Hf.
Felagsbustadir är ett aktiebolag som ägs av Reykjavik kommun. Det bildades år 1997 och huvudsyftet är att äga och förvalta sociala hyresbostäder i Reykjavik. Felagsbustadir är det största bostadsföretaget på Island och äger nu omkring 2200 lägenheter och har 25 anställda. Felagsbustadir är ett allmännyttigt och non-profit företag. Nyhetsbrev går ut till alla hyresgäster 3-4 gånger om året.

VD för Felagsbustadir är Auðun Freyr Ingvarsson. Ordförande i styrelsen är Árni Geir Pálsson.

Adress: Felagsbustadir Hf., Hallveigarstig 1, 101 Reykjavik, Island
Telefon: +354-520 1500
Fax: +354-520 1501
Epost: felagsbustadir@felagsbustadir.is
Webbplats: www.felagsbustadir.is


Norge

NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund
NBBL grundades 1946 och är en intresseorganisation för norska regionala så kallade boligbyggelag (kan jämföras med de svenska regionala HSB-föreningarna). Idag är 53 regionala boligbyggelag anslutna till NBBL. Dessa har tillsammans mer än 875 000 medlemmar, där flertalet består av icke-boende medlemmar. Antalet anslutna regionala organisationer visar en nedåtgående trend till följd av sammanslagningar.

De regionala boligbyggelagenes verskamhet består av bostadsutveckling, bostadsförvaltning och förmedling av bostäder. Genom årens lopp har de utvecklat och etablerat ungefär 5 400 bostadsrättsföreningar, med mer än 261 000 lägenheter. Boligbyggelagene förvaltar totalt mer än 9 700 lokala bostadsföreningar, varav de flesta är bostadsrättsföreningar, men även ägarlägenhetsföreningar och hyresföreningar finns. Totalt sett så består dessa föreningar av mer än 440 000 lägenheter, som är spridna över hela landet. 

NBBLs primära uppgift är att främja de regionala boligbyggelagenes interessen. Förbundet arbetar med saker som är viktiga för boligbyggelag, bostadsrättsföreningarna och de boende. NBBL är engagerade i att både centrala och lokala myndigheter ska driva en aktiv bostads- och byggpolitik. NBBL erbjuder också en rad tjänster såsom information, rådgiving, kurs- och konferensverksamhet.

Adress: NBBL, Øvre Vollgt. 11, Postboks 452 Sentrum 0104 Oslo, Norge
Telefon: +47-22 40 38 50
Fax: +47-22 40 39 20
E-post: nbbl@nbbl.no
Webbplats: www.nbbl.no


Sverige

HSB
HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största bostadskooperation med drygt 550 000 medlemmar. Uppdraget är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Det finns 3900 bostadsrättsföreningar med drygt 300 000 lägenheter inom HSB, och 30 HSB-föreningar som ingår i det gemensamma riksförbundet. Riksförbundets uppdrag är att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet, driva samverkan, utveckling av HSBs verksamhet och påverkan på samhällsutvecklingen. HSB är en federation och HSB-föreningarna har ett uttalat självbestämmande inom organisationen. I HSB-föreningen arbetar man med allt från nyproduktion till förvaltning, utbildning och löpande rådgivning.  Cirka 100 000 medlemmar bosparar i HSBs bosparande, där de får förtur till nyproducerade bostäder samt HSBs 27 000 hyresrätter.

Ordförande för HSB Riksförbund är Anders Lago och vd är Pernilla Bonde.

Adress: HSB Riksförbund, Box 8310, 10420 Stockholm
Telefon: +46 10 44 20300
E-post: info@hsb.se
Webbplats: www.hsb.se

Riksbyggen
Riksbyggen är en ekonomisk förening med huvuduppgiften att bilda, bygga och förvalta bostadsrättsföreningar. Riksbyggen ägs av sina medlemmar som är bostadsrättsföreningar, fackliga organisationer och andra folkrörelseorganisationer. Verksamheten bedrivs kooperativt och affärsmässigt i medlemmarnas intresse. Det demokratiska inflytande sker bland annat genom ett 60-tal regionala intresse- och lokalföreningar. Riksbyggen producerar ungefär 2 000 nya bostadsrätter och 500 hyresrätter per år och förvaltar 2 400 bostadsrättsföreningar med sammanlagt 176 000 lägenheter. Därutöver förvaltar Riksbyggen 100 000 hyresbostäder och olika slag av kommersiella lokaler åt andra ägare. Sammantaget, antalet förvaltade bostadsrätter samt hyresrätter i eget bestånd, har Riksbyggen 188 400 lägenheter.

Riksbyggen organiserar ett bosparande – Riksbyggen BoSpar – där 27 000 medlemmar sparar med sikte på att en dag flytta in i en ny Riksbyggenbostad.

Styrelseordförande är Johan Lindholm och VD är Leif Linde.

Adress: Riksbyggen, Kungsbron 21, 106 18 Stockholm, Sverige
Telefon: 0771-860 860.
E-post: info@riksbyggen.se
Webbplats: www.riksbyggen.se

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
SABO är bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag. SABOs medlemsföretag finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till 26 600 bostäder. Tillsammans äger och förvaltar företagen drygt 800 000 bostäder och den samlade lokalytan uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. SABOs medlemsföretag omsätter 61 miljarder kronor per år och har cirka 12 600 anställda. Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse. SABOs VD är Kurt Eliasson. Ordförande i SABOs styrelse är Leif Jakobsson. 

SABO Byggnadsförsäkrings AB  (SABOF) finns till för att kunna erbjuda SABO:s medlemsföretag det bästa och mest prisvärda försäkringsskyddet på marknaden, försäkring och service särskilt utformad för SABO-företagens behov.

SABO äger SABO Förlags AB, som bland annat ger ut tidningen Bofast, ett angeläget informations- och debattorgan i bostadsbranschen.

Adress: SABO, Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm, Sverige
Telefon: 46-8 406 55 00
Fax: 46-8 20 99 04
E-post: info@sabo.se
Webbplats: www.sabo.se


 
   
 
NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer
© 2010